محصولات                  

 - الایزا میکروپلیت واشر

 - coming soon

   
   خدمات                      

طراحی و تولید سیستم های الایزا

کالیبراسیون سیستم های الایزا

تعمیرات و نگهداری تجهیزات

   
   تماس با ما                  

تلفن : 77032594-021 و 77034800-021

نمابر : 77034794-021

ایمیل : info@viratebtajhiz.ir